Softver za stomatoloske ordinacije

Za evidenciju sa lakoćom. Luksuzan program za vodjenje stomatoloske ordinacije

Digitalna stomatološka evidencija Prolom 777.

Prolom 777
osnovne informacije

Sistemski zahtevi za Prolom 777 su 64 bitni Windows 10, Windows 8 ili Windows 7.


 Prolom 777

Za najbolje stomatoloske ordinacije

Naš najmoćniji softver za vodjenje stomatoloske ordinacije:

KONTAKT Prezentacija 2. deo