PAZNJA: OVDE JE DAT SPISAK ODREDBI I USLOVA KOJE MORATE DA PRIHVATITE DA BI STE KORISTILI OVU WEB PREZENTACIJU (WEB SAJT). KORIŠĆENJEM OVE WEB PREZENTACIJE, PRIHVATATE POMENUTE USLOVE U POTPUNOSTI. AKO IPAK NE PRIHVATATE OVE USLOVE, NEMOJTE DA KORISTITE OVU WEB PREZENTACIJU.

Autor ove web prezentacije (web sajta) ("AUTOR") zadržava pravo na izmenu i dopunu, svih odredbi i uslova koji su ovde dati, bez predhodne najave ili obaveštenja, ili vaše saglasnosti. Vi ste odgovorni da redovno pregledate pravila, uslove i napomene, kao i sve promene na njima, i tako ostanete informisani o njima...

Dozvoljeno vam je da pregledate i preuzimate: informacije, programske pakete, softver i proizvode (u daljem tekstu "MATERIJALE") sa ovog web sajta (web prezentacije) u daljem tekstu "SAJT", samo za vaše lične i nekomercijalne potrebe, ali morate zadržati sva obaveštenja o autorskim, vlasničkim i drugim pravima koja se nalaze na/u originalnim MATERIJALIMA. Korišćenje nekih MATERIJALA na SAJTU je posebno je određeno je odredbama ugovora o licenciranju ("UGOVOR O LICENCIRANJU") za krajnjeg korisnika, ako postoji, koji prati ili je uključen u MATERIJAL. Krajnji korisnik mora da se složi sa svim odredbama UGOVORA O LICENCIRANJU, da bi instalirao ili na bilo koji način koristio MATERIJAL. 

Sva prava vlasnika i autora MATERIJALA, usluga, tekstova, slika i drugog na SAJTU su zadržana. IZRIČITO JE ZABRANJENO KOPIRANJE ILI REPRODUKOVANJE MATERIJALA SA SAJTA ILI BILO KOD DELA SAJTA, NA BILO KOJU DRUGU LOKACIJU, SERVER ILI BILO GDE DRUGDE U CILJU DALJEG REPRODUKOVANJA ILI DISTRIBUCIJE, OSIM AKO TI NIJE IZRIČITO DOZVOLJENO UGOVOROM O LICENCIRANJU KOJI PRATI KONKRETAN MATERIJAL.

Zabranjeno je korišćenje MATERIJALA sa SAJTA u javne ili komercijalne svrhe. Zabranjeno je korišćenje SAJTA za komercijalno, nezakonsko ili štetno delovanje. 

Necete se predstavljati umesto bilo koje duge osobe ili bilo kog drugog fizickog ili pravnog lica ili bilo koga drugog. Podaci koje navodite o sebi, bice tacni, i nece predstavljati nikog drugog osim vas. 

SVI MATERIJALI I USLUGE OVOG SAJTA, DOSTUPNI SU U VIDJENOM STANJU, "TAKVI KAKVI JESU" SA SVIM SVOJIM GREŠKAMA I NEDOSTACIMA, I NE PODLEŽU BILO KAKVOJ GARANCIJI, BILO PODRAZUMEVANOJ ILI NE PODRAZUMEVANOJ, ILI BILO KOJOJ DRUGOJ VRSTI GARANCIJE. NE POSTOJI BILO KAKVA GRANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE SLEDEĆE GARANCIJE: DA ĆE MATERIJALI I USLUGE SA OVOG SAJTA ODGOVORATI PRIMENI ZA KOJU SU NAMENJENI ILI PRIMENI ZA KOJU IH JE KORISNIK NAMENIO, DA ĆE MATERIJALI I USLUGE SA OVOG SAJTA ODGOVORATI SVOJOJ OSNOVNOJ NAMENI, DA ĆE MATERIJALI I USLUGE SA OVOG SAJTA ZADOVOLJITI VAŠE POTREBE, DA ĆE UVEK BITI PRISUTNI ILI ISPRAVNI ODNOSNO FUNKCIONALNI, DA ĆE REZULTATI DOBIJENI UPOTREBOM OVOG SAJTA BITI PRECIZNI ILI POUZDANI, DALJE NE POSTOJI GARANCIJA NA KVALITET MATERIJALA I USLUGA I INFORMACIJA PREUZETIH ILI KUPLJENIH PREKO OVOG SAJTA, KAO NI TO DA ĆE MATERIJALI I USLUGE SA OVOG SAJTA ODGOVARATI VAŠIM POTREBAMA I OČEKIVANJIMA, DALJE NE POSTOJI GARANCIJA DA ĆE GREŠKE PROUZROKOVANE PRIMENOM MATERIJALA I SOFTVERA PREUZETOG SA OVOG SAJTA BITI ISPRAVLJENE, I NE POSTOJI BILO KOJA DRUGA VRSTA GARANCIJE ILI GARANCIJA. AKO VAŽEĆI ZAKON ODREĐUJE KOLIKO PODRAZUMEVANA GARANCIJA MORA DA TRAJE, U TOM SLUČAJU PODRAZUMEVANA GARANCIJA JE OGRANIČENA NA NAJMANJE MOGUĆE TRAJANJE DOZVOLJENO ZAKONOM. 

AUTOR I NJEGOVI DOBAVLJAČI NA OVOM SAJTU, NI U KOM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA: ŠTETE NASTALE ZBOG GUBITKA PROFITA, GUBITKA PODATAKA, OŠTEĆENJA PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVANJA INDIREKTNOG ILI DIREKTNOG) NASTALE USLED KORIŠĆENJA, NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ILI KAO REZULTAT KORIŠĆENJA OVOG SAJTA ILI MATERIJALA NA NJEMU, ALI I BILO KOJIH WEB LOKACIJA POVEZANIH SA OVIM SAJTOM. AKO ZBOG KORIŠĆENJA MATERIJALA ILI USLUGA SA OVOG SAJTA TRPITE ŠTETU BILO KOJE VRSTE, (UKLJUČIJUĆI, ALE NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GUBITAK ILI OŠTEĆENJE PODATAKA) SAMI SNOSITE SVE TROŠKOVE, ALI I POSLEDICE KOJI SU NASTALE NA TAJ NAČIN. AKO VAŽEĆI ZAKON NE DOPUŠTA ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNIH ILI PODSLEDIČNIH ŠTETA, ONDA ĆE ODGOVORNOST AUTORA I NJEGOVIH DOBAVLJAČA BITI SVEDENA NA NAJMANJU MOGUĆU MERU DOZVOLJENU VAŽEĆIM ZAKONOM. 

VI PRIHVATATE DA KORISTITE SAJT, SA NJEGOVIM KOMPLETNIM SADRŽAJEM, NA SOPSTVENU ODGOVORNOST. 

Ako nanesete bilo kakvu štetu AUTORU SAJTA, njegovim dobavljacima ili bilo kome drugom, korišćenjem ovog SAJTA, u podpunosti ćete snositi posledice, i u podpunosti nadoknaditi štetu koju ste direktno ili indirektno načinili. 

Mi možemo ugasiti SAJT u bilo koje vreme, bez predhodne najave ili obrazloženja. Takodje možemo promeniti, dodati ili izbaciti bilo koji njegov deo bez predhodne najave ili obrazloženja. 

Žigovi. Microsoft, Windows i Windows NT, Windows XP su registrovani žigovi kompanije Microsoft u SAD i/ili drugim državama.

SAMO U SLUCAJU DA PRIHVATATE SVE OVE ODREDBE I USLOVE, MOŽETE KORISTITI OVAJ SAJT, U SUPROTNOM VAM NIJE DOZVOLJENO NJEGOVO KORIŠCENJE.

KORIŠCENJEM SAJTA VI STE PRIHVATILI, SVA PRAVILA I USLOVE KOJA SU OVDE NAVEDENA.