PROLOM

Sve informacije
o pacijentima
na jednom mestu.
Od sada i potpuno besplatno
naš najbolji program za stomatologe
Download i radi odmah Prolom 777 [Studena]

Prolom 777 [Studena] Constant
TRAJNO BESPLATAN

PROGRAM ZA STOMATOLOSKE ORDINACIJE

NOVO:
Od 7. januara 2022. godine, Prolom 777 u svojim edicijama CONSTANT i STANDARD, donosi novu snagu i nove mogućnosti u novoj verziji pod imenom [Studena]. Stvarano je sa uživanjem, za korišćenje sa radošću. Svi postojeći korisnici programa Prolom 777 i Prolom 7 mogu besplatno preći na novokreirani
Prolom 777 [Studena].

Dostupan odmah:
Prolom 777 [Studena] je dostupan u BESPLATNOJ ediciji CONSTANT. Ali i u ediciji STANDARD.
Besplatna edicija Constant pruža full mogućnosti programa u kapacitetu kartoteke do 1040 pacijenata (može se otvoriti hiljadu i četrdeset novih kartona).

Edicija Constant je idealna za stomatologe koji počinju digitalnu evidenciju pacijenata. Idealna je za stomatologe sa manjim i srednjim obimom posla. Bilo da je reč o ordinaciji sa jednim ili više stomatologa. Integrisan je full SMS sistem za obaveštavanje pacijenata baziran na jeftinim porukama sa prepaid SIM kartice. Nema ograničenja vremena, ni opcija korišćenja programa. Ako i kada stomatolog poželi da prevazidje kapacitet Constant edicije, može preći na moćni Prolom 777 [Studena] Standard. Ali to nije obaveza. Ako iz bilo kog razloga stomatolog ne bude želeo da koristi više Prolom 777 [Studena] Constant, može sve kartone pacijenata eksportovati. Uključena je opcija exporta kartona u HTML.

Program za stomatologe

Za razliku od besplatne edicije Constant, edicija Standard ima kapacitet od preko 20 000 kartona pacijenata. Može se koristiti u mreži računara. A dostupna je i tehnička podrška. Prolom 777 [Studena] = Trenutne informacije o radovima koje ste uradili.

 

TIP PROGRAMA:
Prolom 777 [Studena] spada u Desktop programe. NIJE Cloud! Podaci koje stomatolog evidentira u Prolomu, skladište se u kompjuteru stomatologa. Prolom NE ŠALJE podatke van na tuđe kompjutere! Niti je Prolom zavistan od tuđih kompjutera! Vaši podaci ostaju samo za Vas i za Vaše oči... + + + +

 

Detaljniji opis edicija:
Prolom 777 [Studena]
Standard Constant
Stomatološki karton pacijenta ✓✓ ✓✓
Inteligentna pretraga kartona [ultra fast] ✓✓ ✓✓
Pro interaktivna klinička grafika ✓✓ ✓✓
Artificijelna inteligencija ✓✓ ✓✓
RTG snimci u kartonu
Brzo i efikasno skladištenje ortopana, retroalveolarnih i ostalih 2D snimaka u karton pacijenta
✓✓ ✓✓
Automatic update programa ✓✓ ✓✓
Protokol bolesnika
Automatski generisan protokol bolesnika na osnovu kartona pacijenata i specijalističkih uputa. Štampanje protokola.
✓✓ ✓✓
Zakazivanje termina
Digitalna tabla sa podešavajućim radnim vremenom ordinacije
✓✓ ✓✓
Štampanje stomatološkog kartona
Uključuje i štampu kartona za veći broj pacijenata odjednom.
✓✓ ✓✓
Lični i kontakt podaci pacijenta ✓✓ ✓✓
Cenovnik usluga
Automatsko zaduživanje pacijenata
Auto formiranje cena:
  • po broju plombiranih površina zuba
  • po broju lečenih kanala
  • po broju članova mosta
  • ostalo
✓✓ ✓✓
Praćenje troškova
Praćenje troškova tehničara
Praćenje utroška materijala
  • po broju plombiranih površina zuba
  • po broju lečenih kanala
  • po broju članova mosta
  • ostalo
✓✓ ✓✓
Finansijski karton pacijenta
Kreiranje računa i zaduženje pacijenta
Evidentiranje uplata
Spisak dužnika
Knjiga računa
✓✓ ✓✓
Adresar poslovnih partnera ✓✓ ✓✓
Knjige i izveštaji
Specijalistički izveštaji i uputi
✓✓ ✓✓
Izveštaj službe za zaštitu i lečenje usta i zuba.
Automatskа izrada i popunjavanje
✓✓ ✓✓
Sumiranje na kraju dana
provera naplate, protokola, kartona
✓✓ ✓✓
Podsetnik na kraju dana ✓✓ ✓✓
Export kartoteke u HTML
Eksportovani kartoni se mogu pregledati preko web browsera poput Chrome, FireFox i sl, ili se mogu koristiti u nekom drugom stomatološkom programu drugog proizvođača.
✓✓ ✓✓
SMS sistem dvosmerne komunikacije:
Jeftino slanje SMS poruka.
*Cena SMS poruke je ona koji sami nalazite kod mobilnih operatera, promocija, dopuna, prepaida i sl, jer radi preko vaše SIM kartice i 3G modema gde SMS poruke možete dobiti tako reći džabe.
Npr 10.000 SMS poruka za 7 dana za 2.5€ i sl.
Proširene mogućnosti SMS sistema:
Podsetnik za termin
Podsetnik za redovnu kontrolu
Čestitanje rodjendana
Čestitanje 8 marta
Slobodne poruke
SMS odgovor pacijenta dobija se na ekranu programa.
✓✓ ✓✓
Izveštaj o učinku ordinacije za period
Informacije o izdatim računima
   + broj izdatih računa
   + ukupno fakturisano
   + nefakturisan iznos
   + koje usluge su fakturisane i koliko
Zaduženja koja nisu fakturisana
Broj pruženih usluga
   + koliko je urađeno članova mosta
   + koliko je ugrađeno implantata
   + koliko je uređeno plombi (po površinama), lečeno kanala, napravljeno ortodonskih aparata, izvađeno zuba, itd...
Naplative usluge
   + ukupno pruženo usluga
   + ukupno naplaćeno od pacijenata
   + ukupni troškovi tehničara
   + ukupni troškovi materijala
Pojedinačne usluge za ordinaciju
   + šta je i koliko je rađeno, i od čega je koja zarada
Naplative usluge po stomatolozima
   + koji stomatolog je koliko naplatio, koliko je imao troškova, koliko je zaradio
   + detaljni izveštaj o naplativim uslugama za svakog pojedinačnog stomatologa
✓✓ ✓✓
Ograničenje pristupa područjima programa
Pristup određenim područjima programa može se zaštiti ili blokirati.
Npr izveštaji, troškovi, zarada i drugo mogu biti vidljivi samo vlasniku ordinacije!
Za to su na raspolaganju dva načina:
Zaštita pristupa nezavisnom lozinkom
Zaštita pristupa u odnosu na tekućeg korisnika programa
✓✓ ✓✓
Rođendani pacijenata
Automatsko obaveštavanje sa mogućnošću čestitanja
✓✓ ✓✓
Uputstvo za upotrebu
Detaljno uputstvo korak po korak, sa video demonstracijama
✓✓ ✓✓
Korišćenje podataka iz drugih programa
Prolom 7,
XPA3 Prolom,
Prolom S-3 i
DentEdit 2007.
✓✓
Automatic backup podataka
Automatsko kreiranje rezervnih kopija podataka
✓✓ ✓✓
Tip programa: Desktop lokalna baza podataka
NIJE Cloud! Prolom 777 [Studena] NE ŠALJE podatke koje u njega evidentirate na tuđe kompjutere, već ih čuva na Vašem kompjuteru.
Po želji stomatologa može se postaviti sigurnosno automatsko kopiranje podataka na lični Google Drive nalog stomatologa ili ordinacije.
✓✓ ✓✓
Sistemski zahtevi
Kompjuter sa: x64 bitnim Windows-om 10 ili 8 ili 7.
Kapacitet: 20,000+kartona pacijenata. 1,040kartona pacijenata.
Cena: 400€ jednokratno
nema drugih troškova
nema mesečnog održavanja
trajno korišćenje
Besplatan
nema drugih troškova
nema mesečnog održavanja
trajno korišćenje
Rad u mreži ✓✓
70€ jednokratno
svaki naredni klijent
Tehnička podrška ✓✓
Besplatna 5 godina
Preuzimanje Prolom 777 [Studena]:
Naručivanje programa
STANDARD
Preuzimanje programa
CONSTANT
Prolom 777 [Studena] Standard je testiran sa 20,000 kartona sa po 20 zapisa u kartonu.
Ali NIJE OGRANIČEN time, već može i više ++++.

Prolom 777 [Studena]: PROFESIONALNI PROGRAM.
DOSTUPAN ODMAH ✓✓✓✓

Digitalna stomatološka evidencija

...

KONTAKT STRANA
Ovaj sajt koristi Cookie da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo. Koristeći ovaj sajt prihvatate korišćenje Cookie-a.  Ok. Razumeo sam.
Koristeći ovaj web sajte slažete sa njegovim
uslovima korišćenja