PROLOM 777

digitalna stomatoloska kartoteka
Softver za dentalnu medicinu

PROGRAM ZA VODJENJE STOMATOLOŠKE ORDINACIJE

Stomatološki program sa fenomenalnom grafikom. Skladištenje RTG snimaka, dokumentacije.
Plan zakazivanja. Izveštaji i mnogoooooo drugog korisnog... Izvrstan za skladištenje velikih količina podataka bez dodatnih troškova.

Dalje, program koji je lak za rad, pogodan za upotrebu.

Postoje dve edicije ovog programa, i to su: Constant i Standard.

Edicija Constant ima kapacitet od 1 040 novih kartona i besplatna je. Ona je pogodna za nove ordinacije, i ordinacije koje imaju manji ili srednji obim posla. Ispod na strani je link za download. Mogući je kasniji prelazak na ediciju Standard.

Edicija Standard ima kapacitet od preko 20 000 kartona. Plaća se jednokratno, a korišćenje je trajno. Ispod na strani je više informacija o ovoj ediciji.

Bez ograničenja. Sloboda = Prolom 777. U bilo kojoj ediciji.

Program za stomatologe
Prolom 777

PROGRAM ZA STOMATOLOSKE ORDINACIJE

Detaljniji opis edicija:
Prolom 777
Constant Standard
Elektronski stomatološki karton pacijenta ✓✓ ✓✓
Inteligentna pretraga kartona [ultra fast] ✓✓ ✓✓
Pro interaktivna klinička grafika ✓✓ ✓✓
Artificijelna inteligencija ✓✓ ✓✓
RTG snimci u kartonu
Brzo i efikasno skladištenje ortopana, retroalveolarnih i ostalih 2D snimaka u karton pacijenta.
✓✓ ✓✓
Automatic update programa ✓✓ ✓✓
Protokol bolesnika
Automatski generisan protokol bolesnika na osnovu kartona pacijenata i specijalističkih uputa. Štampanje protokola.
✓✓ ✓✓
Zakazivanje termina
Digitalna tabla sa podešavajućim radnim vremenom ordinacije
✓✓ ✓✓
Štampanje stomatološkog kartona
Uključuje i štampu kartona za veći broj pacijenata odjednom.
✓✓ ✓✓
Lični i kontakt podaci pacijenta ✓✓ ✓✓
Cenovnik usluga
Automatsko zaduživanje pacijenata
Auto formiranje cena:
  • po broju plombiranih površina zuba
  • po broju lečenih kanala
  • po broju članova mosta
  • ostalo
✓✓ ✓✓
Praćenje troškova
Praćenje troškova tehničara
Praćenje utroška materijala
  • po broju plombiranih površina zuba
  • po broju lečenih kanala
  • po broju članova mosta
  • ostalo
✓✓ ✓✓
Finansijski karton pacijenta
Kreiranje računa i zaduženje pacijenta
Evidentiranje uplata
Spisak dužnika
Knjiga računa
✓✓ ✓✓
Adresar poslovnih partnera ✓✓ ✓✓
Knjige i izveštaji
Specijalistički izveštaji i uputi
✓✓ ✓✓
Izveštaj službe za zaštitu i lečenje usta i zuba.
Automatskа izrada i popunjavanje
✓✓ ✓✓
Sumiranje na kraju dana
provera naplate, protokola, kartona
✓✓ ✓✓
Podsetnik na kraju dana ✓✓ ✓✓
Export podataka iz programa
Export kartoteke u HTML:
+ Eksportovani kartoni se mogu pregledati preko web browsera poput Chrome, FireFox i sl, ili se mogu koristiti u nekom drugom stomatološkom programu drugog proizvođača.
Export mobilnih telefona i email-ova pacijenata:
+ Export u CSV fajl. I dalje se mogu koristiti za eksterne promocije i sl.
✓✓ ✓✓
SMS sistem dvosmerne komunikacije:
Omogućava JEFTINO slanje SMS poruka, što je idealno i za promocije, i masovna obaveštavanja.
Proširene mogućnosti SMS sistema:
+ Podsetnik na zakazani termin
+ Podsetnik za redovnu godišnju kontrolu
+ Čestitanje rodjendana
+ Čestitanje 8. marta
+ Slobodne poruke
+ Pacijent može da odgovori na SMS, i njegov odgovor stiže na ekran Prolom-a.
✓✓ ✓✓
Izveštaj o učinku ordinacije za period
Informacije o izdatim računima
   + broj izdatih računa
   + ukupno fakturisano
   + nefakturisan iznos
   + koje usluge su fakturisane i koliko
Zaduženja koja nisu fakturisana
Broj pruženih usluga
   + koliko je urađeno članova mosta
   + koliko je ugrađeno implantata
   + koliko je uređeno plombi (po površinama), lečeno kanala, napravljeno ortodonskih aparata, izvađeno zuba, itd...
Naplative usluge
   + ukupno pruženo usluga
   + ukupno naplaćeno od pacijenata
   + ukupni troškovi tehničara
   + ukupni troškovi materijala
Pojedinačne usluge za ordinaciju
   + šta je i koliko je rađeno, i od čega je koja zarada
Naplative usluge po stomatolozima
   + koji stomatolog je koliko naplatio, koliko je imao troškova, koliko je zaradio
   + detaljni izveštaj o naplativim uslugama za svakog pojedinačnog stomatologa
✓✓ ✓✓
Ograničenje pristupa područjima programa
Pristup određenim područjima programa može se zaštiti ili blokirati.
Npr izveštaji, troškovi, zarada i drugo mogu biti vidljivi samo vlasniku ordinacije!
Za to su na raspolaganju dva načina:
Zaštita pristupa nezavisnom lozinkom
Zaštita pristupa u odnosu na tekućeg korisnika programa
✓✓ ✓✓
Rođendani pacijenata
Automatsko obaveštavanje sa mogućnošću čestitanja
✓✓ ✓✓
Uputstvo za upotrebu
Detaljno uputstvo korak po korak, sa video demonstracijama
✓✓ ✓✓
Korišćenje podataka iz drugih programa
Prolom 7,
XPA3 Prolom,
Prolom S-3 i
DentEdit 2007.
✓✓
Automatic backup podataka
Dnevno automatsko kreiranje rezervne kopije podataka.
✓✓ ✓✓
Prolom PAB
Sveprisutni pozadinski automatski backup, koji samostalno pravi rezervne kopije podataka, uključujući i mrežu.
✓✓
Tip programa: Desktop lokalna baza podataka
NIJE Cloud! Prolom čuva podatke na kompjuteru stomatologa.
✓✓ ✓✓
Internet NEZAVISTAN:
Program radi nezavisno od Interneta.
✓✓ ✓✓
Sistemski zahtevi
Operativni sistem: 64 bitni Windows.

Windows 10, Windows 8 ili Windows 7.
Ako je Windows 8 ili Windows 7, moraju biti instalirani svi Automatic Updates.
Kapacitet: 1 040 kartona 20 000 kartona i više
Cena: Besplatan
trajno korišćenje
nema mesečnog održavanja
nema drugih troškova
ne zavisite ni od koga
400€ jednokratno
trajno korišćenje
nema mesečnog održavanja
nema drugih troškova
ne zavisite ni od koga
Rad u mreži ✓✓
70€ jednokratno
svaki naredni klijent
Tehnička podrška ✓✓
Besplatna 5 godina, i više.
Preuzimanje Prolom 777:
Preuzimanje programa
CONSTANT
Naručivanje programa
STANDARD
NAPOMENA: Kapacitet je 1 040 novih kartona.
NAPOMENA: Kapacitet je testiran na 20 000 kartona pacijenata sa po 25 zapisa u kartonu.
IPAK STANDARD NIJE OGRANIČEN time, već može i više ++++
.

Prolom 777: PROFESIONALNI PROGRAM.
DOSTUPAN ODMAH ✓✓✓✓

Digitalna stomatološka evidencija

...

KONTAKT STRANA
Ovaj sajt koristi Cookie da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo. Koristeći ovaj sajt prihvatate korišćenje Cookie-a.  Ok. Razumeo sam.
Koristeći ovaj web sajte slažete sa njegovim
uslovima korišćenja