PROLOM

Sve informacije
o pacijentima
na jednom mestu.
Od sada i potpuno besplatno
naš najbolji program za stomatologe
Download i radi odmah Prolom Constant

Prolom 777 Constant
TRAJNO BESPLATAN

PROGRAM ZA STOMATOLOSKE ORDINACIJE

NOVO:
Od 7. januara 2020. godine, Prolom 777 je dostupan i u BESPLATNOJ ediciji CONSTANT. Full mogućnosti programa u kapacitetu kartoteke do 1040 pacijenata (može se otvoriti hiljadu i četrdeset novih kartona).

Prolom 777 Constant je idealan za stomatologe koji počinju digitalnu evidenciju pacijenata. Idealan je za stomatologe sa manjim i srednjim obimom posla. Bilo da je reč o ordinaciji sa jednim ili više stomatologa. Integrisan je full SMS sistem za obaveštavanje pacijenata baziran na jeftinim porukama sa SIM kartice. Nema ograničenja vremena, ni opcija korišćenja programa. Ako i kada stomatolog poželi da prevazidje kapacitet Constant edicije, može preći na moćni Prolom 777 Standard. Ali to nije obaveza. Ako iz bilo kog razloga stomatolog ne bude želeo da koristi više Prolom 777 Constant, može sve kartone pacijenata eksportovati. Uključena je opcija exporta kartona u HTML.

Program za stomatologe

Za razliku od besplatne edicije Constant, Prolom 777 Standard program ima kapacitet od preko 20 000 kartona pacijenata. Može se koristiti u mreži računara. A dostupna je i tehnička podrška za njega. Prolom 777 = Trenutne informacije o radovima koje ste uradili.

 

TIP PROGRAMA:
Prolom 777 spada u Desktop programe. NIJE Cloud! Podaci koje stomatolog evidentira u Prolomu se skladište u kompjuteru stomatologa. Prolom NE ŠALJE podatke van na tuđe kompjutere! Vaši podaci su za Vas... + + + +

 

Detaljniji opis edicija:
Prolom 777 Standard Prolom 777 Constant
Stomatološki karton pacijenta ✓✓ ✓✓
Pro interaktivna klinička grafika ✓✓ ✓✓
Artificijelna inteligencija ✓✓ ✓✓
RTG snimci u kartonu
Skladištenje ortopana, retroalveolarnih i ostalih 2D snimaka u karton pacijenta
✓✓ ✓✓
Automatic update programa ✓✓ ✓✓
Protokol bolesnika
Automatski generisan protokol bolesnika na osnovu kartona pacijenata i specijalističkih uputa. Štampanje protokola.
✓✓ ✓✓
Zakazivanje termina
Digitalna tabla sa podešavajućim radnim vremenom ordinacije
✓✓ ✓✓
Štampanje stomatološkog kartona
Uključuje i štampu kartona za veći broj pacijenata odjednom.
✓✓ ✓✓
Lični i kontakt podaci pacijenta ✓✓ ✓✓
Cenovnik usluga
Automatsko zaduživanje pacijenata
Auto formiranje cena:
  • po broju plombiranih površina zuba
  • po broju lečenih kanala
  • po broju članova mosta
✓✓ ✓✓
Finansijski karton pacijenta
Kreiranje računa i zaduženje pacijenta
Evidentiranje uplata
Spisak dužnika
Knjiga računa
✓✓ ✓✓
Adresar poslovnih partnera ✓✓ ✓✓
Knjige i izveštaji
Specijalistički izveštaji i uputi
✓✓ ✓✓
Izveštaj službe za zaštitu i lečenje usta i zuba.
Automatskа izrada i popunjavanje
✓✓ ✓✓
Sumiranje na kraju dana
provera naplate, protokola, kartona
✓✓ ✓✓
Podsetnik na kraju dana ✓✓ ✓✓
Export kartoteke u HTML
Eksportovani kartoni se mogu pregledati preko web browsera poput Chrome, FireFox i sl, ili se mogu koristiti u nekom drugom stomatološkom programu drugog proizvođača.
✓✓ ✓✓
SMS sistem dvosmerne komunikacije:
Jeftino slanje SMS poruka.
*Cena SMS poruke je ona koji sami nalazite kod mobilnih operatera, promocija, dopuna, prepaida i sl, jer radi preko vaše SIM kartice i 3G modema gde SMS poruke možete dobiti tako reći džabe.
Npr 10.000 SMS poruka za 7 dana za 2.5€ i sl.
Proširene mogućnosti SMS sistema:
Podsetnik za termin
Podsetnik za redovnu kontrolu
Čestitanje rodjendana
Čestitanje 8 marta
Slobodne poruke
SMS odgovor pacijenta dobija se na ekranu programa.
✓✓ ✓✓
Izveštaj o učinku ordinacije za period
Ukupne finansije [po delovima]
Učinak lekara pojedinačno
Učinak po pruženim uslugama
✓✓ ✓✓
Rođendani pacijenata
Automatsko obaveštavanje sa mogućnošću čestitanja
✓✓ ✓✓
Uputstvo za upotrebu
Detaljno uputstvo korak po korak, sa video demonstracijama
✓✓ ✓✓
Korišćenje podataka iz drugih programa
Prolom 7,
XPA3 Prolom,
Prolom S-3 i
DentEdit 2007.
✓✓
Automatic backup podataka
Automatsko kreiranje rezervnih kopija podataka
✓✓ ✓✓
Tip programa: Desktop lokalna baza podataka
NIJE Cloud! Prolom 777 NE ŠALJE podatke koje u njega evidentirate na tuđe kompjutere, već ih čuva na Vašem kompjuteru.
Po želji stomatologa može se postaviti sigurnosno automatsko kopiranje podataka na lični Google Drive nalog stomatologa ili ordinacije.
✓✓ ✓✓
Sistemski zahtevi
Kompjuter sa: x64 bitnim Windows-om 10 ili 8 ili 7.
Kapacitet: 20,000+kartona pacijenata. 1,040kartona pacijenata.
Cena: 300€ jednokratno
nema drugih troškova
nema mesečnog održavanja
trajno korišćenje
Besplatan
nema drugih troškova
nema mesečnog održavanja
trajno korišćenje
Rad u mreži ✓✓
50€ jednokratno
svaki naredni klijent
Tehnička podrška ✓✓
Besplatna 5 godina
Preuzimanje programa Prolom 777.
Naručivanje programa
PROLOM 777 STANDARD
Preuzimanje programa
PROLOM 777 CONSTANT
Prolom 777 Standard je testiran sa 20,000 kartona sa po 20 zapisa u kartonu.
Ali NIJE OGRANIČEN time, već može i više ++++.

Prolom 777: PROFESIONALNI PROGRAM.
DOSTUPAN ODMAH ✓✓✓✓

Digitalna stomatološka evidencija

...

KONTAKT STRANA
Ovaj sajt koristi Cookie da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo. Koristeći ovaj sajt prihvatate korišćenje Cookie-a.  Ok. Razumeo sam.
Koristeći ovaj web sajte slažete sa njegovim
uslovima korišćenja